Privacy Policy

ChrisRent erkent dat Privacy een belangrijk goed is, en wij respecteren dit, vandaar ook dat dit privacybeleid geldt voor alle services, pagina’s en diensten die wij verlenen.

Indien er vragen zijn over de inhoud van dit beleid, neem dan contact met ons op.

  • Gegevens die u verstrekt – In principe is onze site vrij toegankelijk zonder hiervoor een account aan te hoeven maken. Echter in sommige gevallen is het nodig dat wij voor acties, formulieren, diensten, polls of nieuwsbrieven gegevens van u moeten verzamelen. Al de door ons verzamelde gegevens worden versleuteld opgeslagen in een database. Alleen de beheerders van deze site (tot op zekere hoogte) en uzelf  kunnen deze gegevens inzien en/of wijzigen. De door u verstrekte gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij in opdracht van Justitie deze gegevens over moeten dragen. U kunt ten alle tijde het verzoek doen uw gegevens uit one database(s) te laten verwijderen.
  • Gegevens die wij verzamelen – Bij ieder bezoek aan de website verzamelen wij statistieken teneinde de dienstverlening te kunnen verbeteren. Deze statistieken worden echter in geaggregeerde, en in niet tot de persoon herleidbare vorm opgeslagen.
  • Cookies – Bij ieder bezoek aan de website kunnen één of meer cookies (een tekstbestand met tekens) worden uitgewisseld. Deze cookies bevatten nadrukkelijk GEEN persoonlijke gegevens, doch worden zorgvuldig behandeld.
  • Logs – Onze server houd standaard een foutenlog en request-log bij. Ook hier geld dat deze gegevens in geaggregeerde vorm worden opgeslagen en niet tot de persoon herleidbaar zijn.
  • Links – Ergens in NL kan links aanbieden op de website in een formaat dat het mogelijk maakt om het aantal kliks op een link te bepalen. Ook hier geld dat deze gegevens in geaggregeerde vorm, en niet tot de persoon herleidbaar worden opgeslagen.
  • XML-RPC – Deze website bied de mogelijkheid gekoppeld te worden aan andere websites middels XML-RPC (XML Remote Procedure Call), echter is deze functie afgeschermd van het ledenbestand en kan op geen enkele wijze invloed uitoefenen op het gebruik van de website.
  • Andere sites – Deze policy is alleen geldig binnen het domein van ChrisRent. Vanaf het moment dat u ons domein verlaat staan wij niet in voor eventuele gevolgen. Zie hiervoor ook onze disclaimer.

ChrisRent verzamelt geen gegevens anders dan deze vermeld in de Privacy Policy.

ChrisRent behoud zich het recht voor deze Privacy Policy zonder nadere kennisgeving en met onmiddelijke ingang te wijzigen.